Zasady korzystania z witryny shinjuregashi.net

Regulamin korzystania ze strony Shinju Regashi (shinjuregashi.net)

I Postanowienia ogólne:

1.1 Regulamin dotyczy użytkowania stron wchodzących w skład witryny Shinju Regashi , dostępnej pod adresem shinjuregashi.net, a zwanej dalej stroną, forum, witryną bądź serwisem.
Regulamin jest formą umowy pomiędzy serwisem a osobami korzystającymi ze strony, zwanymi dalej użytkownikami. Użytkownik poprzez rejestrację, logowanie, publikowanie treści oraz użytkowanie czata, wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz staje się stroną umowy.

1.2 Moderator jest osobą uprawnioną do zarządzania treścią postów, reagowania na nieprawidłowości na czacie, usuwania treści niezgodnych z regulaminem, zarządzania przynależnością użytkownika do grup, zarządzania dostępnością całości lub części treści - w tym szczególnie poprzez nadawanie i odbieranie użytkownikowi dostępu do określonych działów strony, nadawanie i odbieranie użytkownikowi dostępu do podstron oraz nadawanie i odbieranie użytkownikowi uprawnień do publikowania treści. Moderator jest zobowiązany stosować się do zaleceń właściciela serwisu. Grupy moderatorów oznaczone są specjalnym kolorem nazwy użytkownika, oraz odpowiednią nazwą rangi widoczną w profilu użytkownika oraz w widoku tematów.

1.3 Administrator posiada wszystkie uprawnienia przysługujące moderatorom. Ponadto posiada on prawo do wyznaczania moderatorów oraz Mistrzów Gry. Mistrz Gry jest osobą nadzorujacą działania postaci graczy. Graczem jest każdy użytkownik uczestniczący w fabule poprzez publikowanie treści na forum. Gracze zobowiązani są do stosowania się do zaleceń fabularnych Mistrza Gry.

1.4 Jako użytkowanie serwisu należy rozumieć: publikowanie treści w postaci tekstu, obrazów, utworów muzycznych i filmowych, uczestniczenie w rozmowie na czacie, czytanie treści forum, aktualizację danych profilu użytkownika.

1.5 Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z serwisu, jednak skutki jego działalności na stronie w trakcie jej użytkowania, w postaci treści, podlegają niniejszemu regulaminowi.

1.6 Korzystanie z serwisu jest dobrowolne oraz całkowicie darmowe. Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek należności ani podczas rejestracji w serwisie, ani w konsekwencji jego użytkowania. Wyjątek stanowi korzystanie ze sklepu serwisu. Korzystanie ze sklepu jest unormowane niniejszym regulaminem, a odbywa się przy poinformowaniu użytkownika o całkowitym koszcie dokonania zakupu. Informacja o kosztach zakupu dostępna jest przed dokonaniem zakupu, a zrealizowanie zamówienia może się odbyć tylko jeżeli użytkownik samodzielnie dokona płatności za zamówione pakiety.

1.7 Każdy zarejestrowany użytkownik ma dostęp do sprawdzenia aktualnej listy moderatorów i administratorów. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo kontaktować się z wybranym moderatorem lub administratorem w celu zgłoszenia nieprawidłowości w zachowaniach użytkowników, lub podejrzanej treści znalezionej w serwisie.

1.8 Nick czyli nazwa użytkownika (login), oraz Awatar czyli obrazek widoczny w profilu i na stronach tematu, są widoczne dla innych użytkowników, i nie mogą stanowić treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych, drastycznych, bądź łamiących przepisy prawa.

1.9 W skład regulaminu serwisu wchodzą następujące dokumenty:
- Regulamin korzystania z witryny
- Regulamin korzystania ze sklepu
- Polityka Prywatności1.10 Kary przewidziane za nieprzestrzeganie regulaminu to: Ostrzeżenie użytkownika, ban na czat(odebranie możliwości korzystania z czata), ban na forum (odebranie możliwości korzystania z forum). Bany mogą być nadawane, w zależności od skali przewinienia, czasowo lub trwale. W niektórych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku graczy oszukujących podczas gry, administrator lub moderator mogą zdecydować o odebraniu z profilu gracza zdobytych przywilejów i punktów, oraz o cofnięciu działań gracza. Punkty i przywileje należące do profilu gracza mogą, w zależności od stopnia przewinienia, zostać odebrane czasowo lub trwale.

1.11 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administrator i moderator mają prawo zarządzać zamieszczoną przez niego w obrębie witryny treścią, w tym w szczególności edytować, usuwać, i przenosić posty, łączyć, dzielić bądź usuwać tematy, moderować treści poprzez usunięcie całości lub częsci posta użytkownika, a także ingerować w treści opublikowane w profilu użytkownika w przypadku, gdy naruszają one regulamin strony. Mają oni również prawo zwrócić uwagę użytkownikowi, który łamie regulamin, poza strefą wyznaczoną im do pilnowania porządku przez administratora.

1.12 Konto użytkownika pozostaje własnością witryny, i jest ono użyczane użytkownikowi do celów gry. Użytkownik zobowiązany jest pilnować poufności swoich danych dostępowych, w tym w szczególności swojego hasła, we własnym zakresie. W przypadku wykrycia praktyki wymiany kont pomiędzy użytkownikami, jak również użyczania kont osobom niezarejestrowanym, użytkownikowi udostępniającemu swoje konto administrator może udzielić ostrzeżenia bądź bana, oraz odebrać z profilu gracza punkty i przywileje, co do których zachodzi podejrzenie że zostały zdobyte w sposób niezgodny z regulaminem. Podobnie bana ryzykuje osoba logująca się na cudze dane dostępowe.

1.13 Kwestie sporne rozstrzyga administrator i to do niego należy zgłaszać niezadowolenie z decyzji moderatora, jeśli mamy powody przypuszczać że była ona niesłuszna. Dyskutowanie z moderatorami i administratorami na temat działań podjętych przez nich w związku z pełnioną funkcją jest niedopuszczalne i będzie karane ostrzeżeniem, a w przypadku gdy użytkownik nadal będzie dopuszczał się łamania tego punktu - banem czasowym lub trwałym.

1.14 Każdy użytkownik ShinjuRegashi ma prawo czuć się poszanowany przez innych użytkowników. Obrażanie innych osób, zniechęcanie ich do korzytania ze strony, zniechęcanie ich do pisania postów bądź udzielania się na czacie, prowokowanie do kłótni, może być ukarane banem czasowym lub trwałym.

1.15 Zabrania się reklamowania innych stron i gier bez zgody administratora. Złamanie tego punktu regulaminu grozi banem czasowym lub trwałym, a tego typu reklama będzie potraktowana jako spam.

1.16 Zabrania się podawania zarówno swoich, jak i cudzych danych osobowych (z wyjątkiem danych upublicznionych celowo przez ich właściciela w jej/jego profilu). Niedozwolone jest ponadto zamieszczanie jakichkolwiek treści nakłaniających lub zachęcających do łamania obowiązującego prawa.

II Zasady publikowania treści: Shoutbox (czat)

2.1 Wszyscy jesteśmy ludźmi, dlatego szanujmy się nawzajem i nie nadużywajmy wulgaryzmów. Wiadomo, że raz na jakiś czas nerwy mogą puścić każdemu, i takie wypadki zwykle nie są karane. Jednak za nadmierne używanie wulgaryzmów moderator lub administrator może udzielić ostrzeżenia. Poniżej znajduje się spis kar regulaminowych za złamanie tegu punktu:
- 1 ostrzeżenie - brak konsekwencji
- 2 - wyłączenie sb na okres 24h
- 3 - wyłączenie sb na okres 72h
- 4 - wyłączenie sb ma okres 96h
- 5 - wyłączenie sb na okres 120h

- 6 - wyłączenie sb na okres tygodnia
- 7 - wyłączenie sb na miesiąc

2.2 Reklamowanie czegokolwiek na ShoutBoxie bez zgody administracji jest karane jednym ostrzeżeniem. Za każdą kolejną niedozwoloną reklamę jej autor otrzyma kolejne ostrzeżenie.

2.3 Zabronione jest zamieszczanie treści naruszających dobre imię innych osób, treści łamiących przepisy prawa, w tym w szczególności treści rasistowskich, pornograficznych, nakłaniających do nienawiści na tle etnicznym lub wyznaniowym, treści łamiących prawa autorskie lub nakłaniających do łamania praw autorskich, treści niezgodnych z obyczajowością, uznawanych za obsceniczne, nieetyczne i/lub drastyczne, wulgarne, bądź treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pelnoletnich. Nieprzestrzeganie tego punktu wiąże się z karą od jednego do trzech ostrzeżeń, przy czym decyzja o ilości ostrzeżeń należy do moderatora. Moderator bądź administrator ma prawo usunąć treści które uzna za szkodliwe dla wizerunku strony. Użytkownik który nie zastosuje się do upomnień moderatora lub administratora, ryzykuje otrzymanie bana na czat. W skrajnych przypadkach może otrzymać permanentnego bana.
Ban na czat nałożony na jedno konto, automatycznie oznacza ban na czat dla pozostałych kont należących do użytkowinika.

2.4 Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników. Administratorzy i moderatorzy dokładają wszelkich starań, by treści niezgodne z niniejszym regulaminem zostały wykryte i usunięte, niemniej jednak nie jest możliwe wykrycie wszystkich niezgodnych treści w momencie ich pojawienia się. Użytkownicy powinni pamiętać, że są odpowiedzialni za treści, które publikują.

III Strefa fabularna - Zasady publikowania na forum

3.1 Dozwolona jest gra jedynie postaciami ludzkimi.

3.2 Fabuła jest - jak wiadomo - główną częścią zabawy na naszym forum.
Dlatego użytkownicy powinni być wierni cechom postaci, które sami wybrali. Przykładowo, jeżeli użytkownik gra postacią nieufną i agresywną, nie powinien nadwyrężać cierpliwości mistrzów gry i pozostałych graczy aktami altruizmu. Podobnie jeżeli użytkownik gra postacią niewinną, radosną i przyjacielską, nie powinien podrzynać gardła pierwszemu lepszemu shinobi. Jeżeli użytkownik gra skrzywdzonym przez życie, nienawistnym Uchiha, to zachowuje się jak na złośliwca przystało, a nie szuka przyjaciół. Za rażące nieprzestrzeganie tego punktu Mistrz Gry może nam przyznać karę w postaci ostrzeżenia fabularnego.

3.3 Staraj się nie nadużywać wulgaryzmów. Jesteśmy świadomi tego, że gra imitująca zachowania realne nie może opierać się wyłącznie na grzecznościach, jednak jeśli twoja postać używa wulgaryzmów, staraj się je ocenzurować. Za nadmiar wulgaryzmów można otrzymać ostrzeżenie.

3.4 Może się zdarzyć, że między postaciami dojdzie do relacji intymnych. Pamiętajmy jednak, że na forum grają także osoby niepełnoletnie, tak więc wszelkie kontakty tego typu powinno się zapisywać przy użyciu opcji bbcode [spoiler]. Wymagany jest dopisek, który ostrzeże osoby niepełnoletnie przed nieodpowiednimi dla nich treściami ("Uwaga treści dozwolone dla osób powyżej 18 roku życia").

3.5 Spoilerów używamy również w wypadku wyjątkowo brutalnych akcji. Na ShinjuRegashi, tak samo jak w prawdziwym życiu, przesłuchania bywają bolesne. Właśnie dlatego gracze mają obowiązek ukrywania swoich nikczemnych uczynków za pomocą tego BBcode. Za nieprzestrzeganie tego punktu administracja będzie zmuszona ukarać użytkownika ostrzeżeniem fabularnym.

3.6 Nawet jeśli ukrywamy nasze wypowiedzi za pomocą spoilerów, uprasza się o zachowywanie odpowiedniego poziomu. Nie jest to strona, na której ciemne zakamarki swojej psychiki mogą prezentować różnego rodzaju zwyrodnialcy. Treści mogące wpłynąć negatywnie na wizerunek strony, bądź na nieletnich odbiorców, mogą zostać usunięte, a ich autor ukarany ostrzeżeniem. W przypadku notorycznego zamieszczania treści nadwyrężajacej cierpliwość zarówno użytkowników, jak i moderatorów, ich autor może zostać ukarany banem.

3.7 Użytkownicy zobowiązani są do zachowania minimum realizmu podczas odgrywania roli swojej postaci, zarówno pod względem jej możliwości fizycznych jak i emocjonalności. Przykładowo, postać która przesadziła z alkoholem, będzie się zataczać i mówić niewyrażnie, zatoczy się do domu uderzając przy tym głową w stół, i niszcząc starą wazę z prochami babci Petunii. Jeżeli nasz przyjaciel, bądź nasza postać, zostanie pozbawiona ręki, to nie zgrywamy superbohatera, tylko opisujemy odczucia i reakcje z tym związane. Za skrajne nieprzestrzeganie tego punktu zostaniemy ukarani ostrzeżeniem fabularnym.

3.8 Zakazuje się atakowania innych graczy, a szczególnie graczy należących do tej samej frakcji, bez wyraźnego powodu fabularnego, wynikającego z fabuły forum, fabuły własnej lub charakteru i biografii postaci. Takie zachowanie już za pierwszym razem będzie karane trzema ostrzeżeniami fabularnymi na raz.

3.9 Ze względu na hermetyczność społeczności, które żyją na poszczególnych wyspach wchodzących w skład Archipelagu Shinju, zakazane są podróże na wyspy wrogich nam frakcji, bez wyraźnego powodu fabularnego, wynikającego z fabuły forum. Każdy zamiar takiej podróży musi być wcześniej zgłoszony poprzez prywatną wiadomość do administratora fabularnego i dopiero po zaakceptowaniu przez niego naszego pomysłu istnieje możliwość wprowadzenia go w życie. Nielegalne podróże karane będą dwoma ostrzeżeniami fabularnymi i cofnięciem akcji.

3.10 Każdy gracz, który rozpoczyna grę na forum zobowiązany jest do przeczytania tematu "Wprowadzenie Fabularne" i zapoznania się szczegółowo z charakterystyką każdej frakcji oraz wzorcami osobowymi ich członków. Dział ten ma za zadanie nie tylko informować ale także nakazywać, jest bowiem rodzajem fabularnego regulaminu. Wybierając przynależność do jednej z frakcji godzimy się więc na odgrywanie postaci zgodnie z narzuconymi nam standardami.
Za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu bez mocnego zaplecza fabularnego, przewidziana jest kara w postaci pięciu ostrzeżeń fabularnych.

3.11 Gracz, który rozpoczął ważne wydarzenie fabularne, zobowiązany jest do doprowadzenia go do końca. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu będzie karane bardzo surowo, gdyż aż sześcioma ostrzeżeniami fabularnymi. Ma to na celu uchronienie pozostałych graczy przed sytuacją, w której jedna niezdecydowana osoba wstrzymuje możliwość gry wielu pozostałym graczom.

3.12 Wypowiedzi naszej postaci akcentujemy myślnikiem. Mile widziane również pogrubienie.
Przykład. - Whoa, Ty jesteś czarny!
Myśli akcentujemy kursywą.
Przykład. Babciu, wybacz, że stłukłem wazę z twoimi prochami!
Pozostałe czynności pozostawiamy bez formatowania.

3.13 Zabronione jest używanie tzw OOC(Out of Character), czyli wykonywania akcji w oparciu o informacje nieposiadane przez naszą postać. Przykładowo, jeśli inna postać zabiła naszego przyjaciela, nie możemy zaatakować jej w zemście dopóki nie dowiemy się o tym fakcie. Za używanie OOC są różne formy kar - od cofnięcia całej akcji, aż do ostrzeżenia fabularnego. Dwoma ostrzeżeniami fabularnymi zostanie ukarany gracz, który mimo zwrócenia mu uwagi na OOC, i tak się go dopuścił.

3.14 Podróżując z jednego miejsca w drugie, mamy obowiązek przejść przez każdy temat znajdujący się po drodze. Za nieprzestrzeganie tego punktu nasza postać zostanie cofnięta do pierwotnego tematu. Wyjątkiem od tej reguły są momenty, gdy cofnięcie byłoby dla nas korzystne.

3.15 Na forum obowiązuje język polski. Należy używać polskich znaków. Jeżeli nie masz możliwości używania polskich znaków, korzystaj z edytora tekstu poprawiającego błędy. Dzisiaj, w dobie powszechnej dostępności internetu, nie stanowi problemu sprawdzenie pisowni słowa, co do którego nie mamy pewności, a pola edycji same podkreślają błędy. Jeżeli więc nie masz umiejętności poprawnego pisania, skorzystaj z tych pomocy.

3.16 Minimalna ilość słów zawartych w jednym poście to 100. Za pisanie postów fabularnych krótszych niż przewiduje regulamin otrzymujemy ostrzeżenie. Pisząc staramy się używać jak największego zasobu słownictwa i wielu form językowych. Za pierwsze przewinienie otrzymujemy ostrzeżenie słowne, a za drugie otrzeżenie fabularne.

3.17 Mistrzowie gry posiadają specjalny system minimalnej ilości słów w jednym poście. Wszystko zależy od rangi misji, którą prowadzą graczowi. Podczas misji rangi D post mistrza gry musi mieć minimum 150 słów, podczas misji rangi C minimum to 200 słów. Podczas misji rangi B minimum to 250 słów. Podczas misji rangi A minimum to 320 słów. Za to podczas misji rangi S minimum to 400 słów.

3.18 Za zbyt krótkie posty mistrzowie gry tracą część, a w najgorszych przypadkach nawet całość punktów, które otrzymaliby za przeprowadzenie misji.

3.19 Za poruszanie się przez tematy, które nie należą do głównej trasy naszej postaci, a w których następuje jakikolwiek rodzaj interakcji między innymi postaciami, można dostać ostrzeżenie, jeżeli osoby przebywające w tym wątku nie wyrażą zgody na dołączenie do wydarzenia. Jeżeli w danym temacie odbywa się walka, nie mamy prawa do niej dołączyć, gdy nie posiadamy odpowiednich informacji o prowadzonej tam walce. Możemy przejść przez temat bez żadnych konsekwencji. Jeśli mieliśmy podstawy by szukać tam walczących, to dozwolone jest dołączenie do walki. Oczywiście czas dołączenia musi się zgadzać z tym obowiązującym w walce.

3.20 Zabronione jest poruszanie się po lokacjach, o których istnieniu musimy zdobyć informacje. Nie posiadając odpowiednich informacji, nie mamy prawa wejść do tematu. Za złamanie tego punktu otrzymujemy ostrzeżenie fabularne.

3.21 Administracja ma obowiązek zapowiadania każdego ważnego wydarzenia na forum przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Do wydarzeń tego typu zaliczają się Eventy, Konkursy, Egzaminy na Wyższą Rangę. Wyjątek od tej reguły stanowią wydarzenia fabularne zależne od poczynań graczy, ponieważ administracja nie jest w stanie przewidzieć ich dokładnych terminów.

3.22 Odwołanie się od decyzji Mistrza Gry zawsze następuje w formie wiadomości prywatnej, gdzie należy od razu w pierwszej wiadomości podać wszystkie błędy, które naszym zdaniem zostały popełnione.

3.23 Dwa odrzucone odwołania od decyzji Mistrza Gry w danej walce powodują, że automatycznie dostajemy minimalne wynagrodzenie za walkę.

3.24 Dwa odrzucone odwołania od decyzji MG w danej walce sprawią, że gracz otrzyma za walkę minimalne wynagrodzenie.

3.25 Trzecie odrzucone odwołanie od decyzji Mistrza Gry powoduje nałożenie na gracza tygodniowego zakazu odwoływania się, oraz ostrzeżenie za brak szacunku do Mistrza Gry.

3.26 Dwa ostrzeżenia za brak szacunku do Mistrza Gry przeliczają się na jedno ostrzeżenie fabularne.

3.27 Pierwsze ostrzeżenie wygasa po 4 tygodniach od otrzymania go.

3.19 Kary za ostrzeżenia fabularne :
1 - Zakaz tworzenia dwóch postaci i odebranie dostępnych zmian postaci.
2 - Minus 2% do pkt chakry i minus 10% yenów.
3 - Minus 3% naszych ogólnych statystyk (wybrane losowo), , 5% chakry i 25% yen.
4 - Minus 6% naszych ogólnych statystyk (wybrane losowo), , 9% chakry i 50% yen.
5 - Minus 10% naszych ogólnych statystyk (wybrane losowo), , 15% chakry i 100% yen.

6+ - Minus 10% naszych ogólnych statystyk (wybrane losowo), , 15% chakry i 100% yen, podwojenie kary do śmierci, liczy się ona jako dwa.

IV. Postać

4.1 Tworząc postać na forum ShinjuRegashi musimy skupić się na jej imieniu i nazwisku. Jeżeli postać należy do klanu, to przyjmuje nazwisko klanowe. Jeżeli nie, musicie wymyślić własne. Nick musi być klimatyczny, zaczynać się z dużej litery i nie może zawierać w sobie żadnych znaków specjalnych ani nietypowych liter. Polecamy generatory japońskich nicków dostępne w internecie.

4.2 Zabronione jest używanie imion postaci, które występowały w M&A Naruto.

4.3 Avatar postaci musi być klimatyczny i pasować do opisu wyglądu postaci z Karty Postaci. Jego rozmiary to max. 200x350(szerokość x wysokość).

V. Rozwój postać

5.1 Kategorycznie zabrania się notorycznego wspomagania w rozwoju postaci. Zabronione jest toczenie zbyt częstych walk, w których na przemian wygrywa pierwsza i druga postać. Za tego typu zachowanie, postacie mogą zostać ukarane ostrzeżeniem fabularnym i odebraniem statystyk otrzymanych w walce.

5.2 Konta posiadające poniżej 100 postów mają zakaz handlu z innymi graczami, a co za tym idzie, nie mogą przekazywać innym graczom pieniędzy i ekwipunku. W ten sposób zapobiegamy tworzeniu wielu kont, z których pieniądze spływałyby na jedną postać. Za złamanie tego punktu otrzymujemy ostrzeżenie fabularne.

5.3 Niedozwolone jest dziedziczenie ekwipunku z jednego konta na drugie.

5.4 Dodawaniem statystyk zajmują się tylko i wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Użytkownik zamieszcza link do swojego wynagrodzenia w odpowiednim temacie. Jeśli jakaś walka rozpocznie się przed dodaniem statystyk, użytkownik nie musi się tym martwić. Wystarczy udokumentować MG fakt ich zdobycia, i będą one liczone w walce. Mówiąc wprost: użytkownik w żaden sposób nie odpowiada za tempo dodawania statystyk i chakry.

5.5 Jeżeli w sile bądź ekwipunku naszej postaci cokolwiek ulega zmianie, a postać użytkownika jest aktualnie w fabule, zmiany są respektowane dopiero po opuszczeniu przez postać tematu.

5.6 W przypadku gry Jinchuuriki nasza postać musi zachowywać negatywny stosunek do frakcji Wyznawców Shinju. Kategorycznie zabrania się podstawiania demonów, czy też nawiązywania niefabularnych umów dotyczących przekazania demona. Będzie to karane odebraniem bestii i ostrzeżeniem fabularnym.

5.7 Osoby, które podejmą się posiadania Bijuu nie będą mogły dokonać zmiany postaci do frakcji Wyznawców Shinju po tym, jak utracą swoją bestię.

5.8 Zabronie jest zmienianie frakcji bez odpowiednich pobudek fabularnych. Nie istnieje możliwość nagłego odejścia z Wyznawców do Sojuszu, i na odwrót. Wyjątkiem od tej reguły są niewtajemniczeni członkowie pustelników, którzy mogą przejść na czyjąś stronę. Nieuzasadniona próba zmiany będzie odrzucona i karana upomnieniem, z kolei oszukanie moderatora bądź administratora i podanie nieprawdziwych pobudek fabularnych karane będzie dwoma ostrzeżeniami fabularnymi.

VI. Multikonta

6.1 Druga postać nie będzie przyznawana wszystkim i można ją uznać za rzecz ekskluzywną, na którą trzeba sobie zapracować. Za nieprzestrzeganie regulaminu gracz z dwoma postaciami ryzykuje otrzymanie od dwóch do czterech ostrzeżeń fabularnych fabularch, tak więc wiąże się to z utratą statystyk dla obu postaci. Możliwe jest też stracenie swojej drugiej postaci. Logicznym jest że jeśli raz ją stracimy to drugi raz jej nie otrzymamy.

6.2 O przyznaniu drugiej postaci decyduje administracja, indywidualnie dla każdego gracza.

6.3 Drugą postać otrzymać może gracz aktywny, który napisał na forum już 400 postów, i uczestniczy aktywnie w grze przynajmniej od trzech miesięcy.

6.4 Gracz po uzyskaniu pozwolenia i stworzenia karty postaci musi odczekać 24 godziny jeśli w klanie są dwa lub więcej wolnych miejsc. Gracz nie może założyć drugiej postaci w klanie, który ma tylko jedno wolne miejsce.

6.5 Panuje całkowity zakaz integracji pomiędzy postaciami należącymi do tego samego użytkownika. Dotyczy to również takiej wymiany przedmiotów, która w efekcie ma doprowadzić do wzbogacenia się o nie drugiej postaci. Wszelkie próby oszustwa będą karane przez Administrację a uzyskane w ten sposób korzyści zostaną odebrane z konta gracza.

6.6 Druga postać nie może pochodzić z wioski w której znajduje się pierwsza postać. Do tego zabroniona jest dwubiegunowość, nie można dopuścić do sytuacji, w której jedna postać jest Jinchuuriki, a druga liderem Aka, który musi ścigać postać nr 1. Dwubiegunowość nie będzie karana, poza przymuszeniem do odpuszczenia jednego z bonusów, jednak jeśli będzie się powtarzać administracja wyciągnie konsekwencję.

6.7 Na drugiej postać gracz nie może korzystać z transferu zmiany postaci.

6.8 Gracz jest odpowiedzialny za obie postacie a w więc deklarując się aktywną grą na obu postaciach musi spełniać swoją deklarację. W przypadku braku aktywności obydwu postaci gracz musi liczyć się z faktem usunięcia drugiego konta i dwoma ostrzeżeniami fabularnymi.

6.9 Każdy z graczy musi zaznaczyć w Karcie Postaci imię i nazwisko swojej drugiej postaci. Gracz zobowiązany jest również wówczas do wyszczególnienia swojej drugiej postaci w swoim profilu.

6.10 Każdy gracz może zrezygnować z prowadzenia drugiej postaci, bądź oddać swoją drugą postać w ręce innego gracza, zrzekając się praw do niej i umożliwiając zmianę koncepcji oraz stylu prowadzenia rozgrywki.

6.11 Gracz powinien pamiętać, że jeśli utraci bądź odda swoją drugą postać, administracja będzie niechętna do wyrażenia zgody na posiadanie przez niego drugiej postaci w przyszłości.

VII. Inne

7.1 Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za łamanie praw autorskich przez użytkowników forum, jednakże dołoży wszelkich starań, by rozwiązać zaistniałe problemy.

7.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

7.3 Bez zgody autora zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek treści z tego forum w celu użycia ich na innych stronach, forach i/lub portalach.

7.4 Wszystkie treści opracowanie i umieszczone przez użytkowników na forum, stają się własnością forum. Nie równa się to jednak z utratą praw autorskich przez autora.

7.5 W całej witrynie panuje absolutny zakaz wykorzystywania luk w regulaminie/systemie forum. Jeśli czegoś nie jesteśmy pewni, to kierujemy pytanie do odpowiednich osób. Wykorzystanie takiej luki, jeśli administrator lub moderator uzna że było celowe, skutkować będzie cofnięciem akcji fabularnej, a osoba, która znalazła lukę otrzyma podziękowania za pomoc w odnajdywaniu błędów w systemie, a co za tym idzie także za pomoc w rozwoju ShinjuRegashi. Złośliwe zgłaszanie nieistniejących błędów, w celu zaszkodzenia osobie, do której należą zgłaszane posty, może zostać ukarane ostrzeżeniem, banem czasowym lub trwałym.

7.6 Zabrania się tworzenia podpisów długich, które rozciągają stronę i utrudniają czytanie jej innym użytkownikom. Podpis będzie raz usunięty z ostrzeżeniem słownym (na PW), każde następne tego typu przewinienie (w szczególności jeśli ktoś przedłuży podpis z premedytacją) będzie karane ostrzeżeniem fabularnym.

7.7 Zapisek o otrzymaniu ostrzeżenia słownego znajdzie się w profilu gracza.

7.8 Administracja witryny zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika gdy istnieją podstawy aby uznać, że z konta korzysta inna osoba niż ta, która dokonała rejestracji, oraz w przypadku stwierdzenia notorycznego łamania przez użytkownika regulaminu witryny.

7.9 Wykorzystywanie możliwości raportowania treści w sposób niezgodny z ich domyślnym przeznaczeniem, może zostać ukarane brakiem możliwości wysyłania powiadomień do moderatorów. W szczególności niemile widziane jest natrętne zgłaszanie treści nie łamiących niniejszego regulaminu. W przypadku notorycznego łamania tego punktu, użytkownik może zostać ukarany ostrzeżeniem, lub banem czasowym.

7.10 Administracja witryny zastrzega sobie prawo do edytowania treści regulaminu w dowolnym czasie. O zmianie treści regulaminu gracze zostaną poinformowani w odpowiednim temacie na forum. Niemniej zalecane jest, aby użytkownik we własnym zakresie sprawdzał, czy działanie które ma zamiar podjąć nie jest zabronione.


ssrpg.pl